Bonsaksen Trafikkskule har fått ny adresse: http://www.trafikkskulen.no/