Startpakka

Vi har utvikla en fem trinns startpakke for trafikkopplæring i skoleverket:

1. Alle lærerne som skal gjennomgå kursopplegget til Barnas trafikkskole med sine skoleklassar, skal gjennomgå vårt kursopplegg. Vi vil utvikle ein kompetansegivande plan for desse kursa slik at vi på sikt vil kunne heve fagnivået innan barnetrafikkpsykologi og barnetrafikkpedagogikk i skoleverket. Pedagogisk utvikling er ein prosess. Vår startpakke startar ein viktig prosess som vil vera med på å sikre liv og helse i trafikken.

2. Når lærerene har vore på våre kurs og mellom anna fått utlevert våre læreplanar vil dei undervise barna i skolen. Vår undervisningsplan er skreddarsydd med tanke på ein temaveke i trafikk. Vi tilbyr ulikt undervisningsmateriell som både skole og heim vil kunne gjera seg nytte av. Vi ynskjer å engasjere hele miljøet rundt barna.

3. Barna skal få øving på dei trafikale utfordringane de møter i skolekrinsen og nærmiljøet. Saman med lærarane og våre instruktørar vil dei få sjølvstendig realistisk øving i eit risikofritt trafikkmiljø.

4. Når barna har vore i barnebyen, vil skolen ta fatt på dei utfordringane som finnes i nærmiljøet. Vi går frå modell til fakta. Skolen vil også gjennomgå og kommentere ulike trafikale utfordringar som klassen møter når barna er på utflukter i regi av skolen.

5. Heile denne prosessen skal gjennomgåast fire ganger. Haust / vår som førsteklassing og haust / vår som andreklassing.

Vi skal påverke trafikale haldningar!