Utklipp frå undervisningsplanen:

Barnas trafikkskole sin undervisningsplan har fylgjande øvingar:

Nr. 1. Kryssing av gangfelt. side 07
Nr. 2. Bruk av skolebussen. side 11
Nr. 3. Bruk av ljoskryss side 16
Nr. 4. Gå langs trafikkert gate utan gangveg. side 19
Nr. 5. Gå på fortau og gangveg. side 23
Nr. 6. Gå på ei parkeringsplass. side 24

Vi helt kurs for lærarane.

Vi har definert ulike målformuleringar i dei ulike øvingane.

Vi presenterer metodikken for kvar øving.

Vi gir råd om etterarbeidet i skolekrinsen og nærmiljøet.

Vi tilbyr også ulike hjelpemidlar til skoleundervisning.

Vi har gitt ut ei barnebok som barna skal få med seg til bruk i heim og skole.

Et av prosjektets hovedmål:

Elevane skal gjennomgå og øve inn korrekt åtferd med sikte på å kunne kjenne igjen risikoelement og vise sikker åtferd som gåande i eige nærmiljø og eigen skolekrins.